Warning: Undefined array key "status" in /home/server502926/ftp/wordpress/wpn_szlif-zgierz/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 293

Warning: Undefined array key "subscription" in /home/server502926/ftp/wordpress/wpn_szlif-zgierz/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 296

Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/server502926/ftp/wordpress/wpn_szlif-zgierz/wp-content/plugins/jet-data-importer/jet-data-importer.php on line 371
Fundusze unijne | Planowanie bloków Łódź | Szlif-Zgierz Jerzy Drygalski

Fundusze unijne

Firma "Szlif" Jerzy Drygalski realizowała projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy SZLIF – Jerzy Drygalski poprzez zakup wyposażenia warsztatu, umożliwiającego rozszerzenie zakresu oferowanych usług” na podstawie umowy UDA-RPLD.03.06.00-00-414/11-00 w ramach działania III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, RPO WŁ na lata 2007-2013. Zakupiono jednopunktową maszynę CNC do obróbki gniazd zaworowych NEWEN.

Metryczka